Port-channel

Имаме следната настройка на port-channel между два Catalyst 3750 – SW1 Gig1/0/1 и Gig1/0/2, комбинирани в port-channel1 са свързани към Gig1/0/1 и Gig1/0/2 на SW2:

port-channel: sample topology

SW1:

interface GigabitEthernet1/0/1
description Member of PC1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,2,3,4
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 1 mode on

interface GigabitEthernet1/0/2
description Member of PC1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,2,3,4
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 1 mode on

interface Port-channel1
description to SW2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,2,3,4
switchport mode trunk
switchport nonegotiate

SW2:

interface GigabitEthernet1/0/1
description Member of PC1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,2,3,4
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 1 mode on

interface GigabitEthernet1/0/2
description Member of PC1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,2,3,4
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
channel-group 1 mode on

interface Port-channel1
description to SW1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,2,3,4
switchport mode trunk
switchport nonegotiate

За да се формира успешно portchannel интерфейса, всички членове на portchannel-а трябва да имат еднакви: (more…)