Планиране на капацитет за VoIP

Няколко са основните неща при планиране на необходим капацитет на свързаност при внедряване на VoIP:

  • Период на пакетизация (packetization period, a.k.a. PP);
  • Пакети в секунда (a.k.a. PPS, обратно пропорционална на периода на пакетизация);
  • Капацитет на кодека (codec bandwidth, a.k.a. CBW);
  • Допълнителни байтове от Data Link/IP/UDP/RTP/tunneling хедъри (overhead, a.k.a. TOH);

Съществуват някои механизми за спестяване на капацитет като например VAD (Voice Activity Detection), известно при някои вендори като Silence Suppression, но тяхната полза е условна и зависи от средната зашуменост на средата при провеждане на VoIP разговори. В идеални условия и отчитане на културните особености на разговор при различни националности се счита, че VAD може да спести до 35% от необходимия капацитет, но е прието тези спестявания да не се отчитат при първоначално планиране на капацитет за пренос на глас по IP. (more…)