OSPF Adjacency building. ExStart. Exchange.

Малък пример за OSPF adjacency building и по-специално за Database Description процеса.

Имаме серийна PPP връзка м/у два рутера – R5 и R1. Току-що сме задали hello интервал на PPP интерфейс(serial 0/1) м/у R1(Router ID: 1.1.1.254) и R5(Router ID: 1.1.1.5) на 5 секунди, което е различно от стойността по подразбиране от 10 секунди, която е настроена на R5. След изтичането на dead-интервала (4х hello, автоматично изчислен) на R1, за което време той не е получил съответстващ hello пакет от R5, R1 дропва neighbor-отношението. Използваната команда за показване на тези отношения е:

R1#debug ip ospf adj

Ето и дропването на neighbora, с log съобщение за dead timer expired на R1:

R1#
1d16h: OSPF: 1.1.1.5 address 192.168.15.2 on Serial0/1 is dead
1d16h: OSPF: 1.1.1.5 address 192.168.15.2 on Serial0/1 is dead, state DOWN
1d16h: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.5 on Serial0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1#

Преглед на съседите за ospf process id 1:

R1#sh ip ospf neighb

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
1.1.1.3 1 FULL/BDR
00:00:31 192.168.101.254 FastEthernet0/0.101
1.1.1.3 1 FULL/BDR
00:00:31 192.168.102.254 FastEthernet0/0.102
1.1.1.3 1 FULL/ –
00:01:50 192.168.123.3 Serial0/0
1.1.1.5 1 FULL/ –
00:01:55 192.168.123.5 Serial0/0
1.1.1.4 1 FULL/ –
00:01:49 192.168.123.4 Serial0/0
R1#

Което потвърждава, че 1.1.1.5 е flush-нат от neighbor-таблицата, за интерфейс Serial0/1 и вече не се разпознава като ospf neighbor за този интерфейс.. (Заб: в използваната топология, имаме още един директен L3 линк към 1.1.1.5 през S0/0, който е свързан през Frame Relay облак към 1.1.1.5 с ip address 192.168.123.5) В такава ситуация, автомата на съседските отношения не може да премине в състояние Two-Way, единственото което се случва с него са преходи от Down->Init при всеки получен hello пакет от 1.1.1.5 през интерфейс S0/1.

След като сме установили пропадането на neighbor отношението, можем да вдигнем отново hello-интервала на стойността по подразбиране, за да оставим neighbor-отношението да се формира отново. (more…)