За сайта

В настоящото място следва да се публикуват различни технически бележки и статии по някакъв начин свързани с IP мрежи за данни/глас/видео, рутинг механизми и протоколи, механизми за комутация, примерни настройки за определени сценарии/топологии/протоколи, и др.

Авторството, когато не е споменато, е на администратора на сайта и е изцяло под reative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Bulgaria License. Материалите, публикувани на сайта са единствено резултат на личен опит и изследвания, и като такива са винаги отворени за коментари и корекции.

Настоящото място е достъпно за всеки с желание и неща за обмен, необходима е регистрация и статус на автор. Регистрацията може да се извърши от линка в горния десен ъгъл, а за статус на автор е необходим e-mail на [email protected] .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *