Първоначалната спецификация на TCP

Интересно четиво, което ми попадна напоследък е първоначалната предложена спецификация на TCP протокола. Спецификацията е презентация на Винт Сърф и Робърт Кан от 1974г. когато по време на IEEE Transaction of Communications те предлагат дизайн на нов протокол за пакетна комутация. Документът се казва A protocol for packet network intercommunication и е интересен от гледна точка на първоначалните планове за протокола за пакетна комутация. В първоначален вид предложението включва само един протокол TCP, а по-късно следва разделянето на фунционалността между два протокола TCP и IP. Интересни са някои предвидени проблеми, както и доста разлики от сегашния му вид, вкл. размера на адресното пространство.

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *