Cisco IOS banner константи

От Cisco IOS Release 12.0(3)T съществува опция за използване на константи в различните банери, настройвани на рутери. Константите се заменят от съответната фактическа стойност при показване на банера и могат да сочат към различни параметри на устройството или конфигурацията.

Възможните константи и тяхната поддържка в различните банери са описани в таблицата:

Банерконстанта
motd
login
exec
incoming
slip-ppp
Описание
$(hostname)
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
Хостнаме на устройството
$(domain)
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
Домейн
$(peer-ip)
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА IP Address на отсрещното устройство
$(gate-ip)
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
IP Address на gateway-а
$(encap)
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА тип на енкапсулацията
$(encap-alt)
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ ДА Показване на енкапсулацията като SL/IP вместо SLIP.
$(mtu)
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
MTU на устройството
$(line)
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ Номер на линията на която влиза конекцията
$(line-desc)
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ Описание на линията, на която влиза конекцията

Пример за употребата на константата $(hostname):

R1(config)#banner login # You are connected to $(hostname). Authorized users only! #

Възможността е доста удобна в случай на приложение на банери на много устройства едновременно (с помощта на някакъв инструмент за автоматизация/управление на конфигурации, например Expect, или комерсиален като CiscoWorks).

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *