BGP RIB Failure

BGP RIB-Failure е ситуация, при която маршрути от BGP базата данни не могат да бъдат инсталирани в главната рутинг таблица, по различни причини:

  • Маршрутът вече е инсталиран в маршрутната таблица с по-нисък administrative distance (напр. статичен маршрут или научен от вътрешен протокол);
  • Маршрутът е директно свързана мрежа (частен случай на по-ниският administrative distance);
  • Маршрутът е до IP адрес на получаващия рутер;
  • Инсталирането на този маршрут в рутинг таблицата ще надвиши лимита за маршрути, зададен на конкретен VRF (при наличие на VRF-и);
  • Проблем с паметта на рутера не позволява маршрутът да бъде инсталиран в таблицата;

В такива случаи, въпросните маршрути са маркирани с r>; в списъка на BGP маршрути, например:

R1#sh ip bgp
BGP table version is 9, local router ID is 192.168.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
r>i192.168.0.1/32   192.168.1.1              0    100      0 i
r>i192.168.1.0/30   192.168.1.1              0    100      0 i
*>i192.168.10.0     192.168.1.1              0    100      0 i
r>i192.168.30.0     192.168.1.1              0    100      0 i
R1#

Можем да прегледаме всички маршрути, които са в RIB-Failure статус с show ip bgp rib-failure :

R1#sh ip bgp rib-failure
Network Next Hop RIB-failure RIB-NH Matches
192.168.0.1/32 192.168.1.1 Own IP address n/a
192.168.1.0/30 192.168.1.1 Higher admin distance n/a
192.168.30.0 192.168.1.1 Higher admin distance n/a
R1#

Ако прегледаме всяка една от тези три мрежи по отделно с show ip bgp няма да забележим нищо кой-знае колко повече:

R1#sh ip bgp 192.168.0.1/32
BGP routing table entry for 192.168.0.1/32, version 6
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table, RIB-failure(4) - next-hop mismatch)
Advertised to update-groups:
1
Local, (received & used)
192.168.1.1 from 192.168.1.1 (192.168.10.1)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
R1#sh ip bgp 192.168.1.0/30
BGP routing table entry for 192.168.1.0/30, version 7
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table, RIB-failure(17))
Advertised to update-groups:
1
Local, (received & used)
192.168.1.1 from 192.168.1.1 (192.168.10.1)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
R1#sh ip bgp 192.168.30.0
BGP routing table entry for 192.168.30.0/24, version 9
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table, RIB-failure(17))
Advertised to update-groups:
1
Local, (received & used)
192.168.1.1 from 192.168.1.1 (192.168.10.1)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
R1#

Причините можем да установим ако прегледаме маршрутната таблица за всяка от тези мрежи:

R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

D    192.168.30.0/24 [90/156160] via 192.168.1.9, 01:40:21, FastEthernet2/0
B    192.168.10.0/24 [200/0] via 192.168.1.1, 01:46:46
C    192.168.255.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
192.168.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.0.1 is directly connected, Loopback0
192.168.1.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       192.168.1.8 is directly connected, FastEthernet2/0
C       192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.1.4 is directly connected, FastEthernet0/1
R1#

Виждаме, че за всеки от трите маршрута има данни в рутинг таблицата, като единият от тях е собственият IP адрес на R1, другият е научен по EIGRP, а третият е директно свързана мрежа през fa0/0. Въпреки, че тези BGP маршрути не са инсталирани в рутинг таблицата, те продължават да бъдат анонсирани към BGP peer-а на R1, за разлика от споменатото в BGP FAQ документа от Cisco. За илюстрация на ситуацията тестовата топология е изложена по-долу.

Sample topology for BGP RIB Failure

Sample lab for BGP RIB-Failure

В случая, R0 анонсира въпросните няколко мрежи в iBGP процеса към R1, за които R1 има по-добър маршрут от EIGRP (.30.0/24), директно свързани са (.1.0./30), или е собственият му IP адрес (.0.1/32). R1 от своя страна има eBGP сесия към R2. Нека прегледаме какво R2 получава по тази eBGP сесия и дали RIB-Failure маршрутите се анонсират към него:

R2#sh ip bgp
BGP table version is 5, local router ID is 192.168.20.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 192.168.0.1/32   192.168.1.5                            0 100 i
*> 192.168.1.0/30   192.168.1.5                            0 100 i
*> 192.168.10.0     192.168.1.5                            0 100 i
*> 192.168.30.0     192.168.1.5                            0 100 i
R2#

Както се вижда, всички RIB-Failure маршрути се анонсират и се приемат нормално по eBGP сесията независимо от RIB-Failure статуса им. Те не са в RIB-Failure състояние на R2 и са инсталирани в маршрутната таблица:

R2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

B    192.168.30.0/24 [20/0] via 192.168.1.5, 02:27:02
B    192.168.10.0/24 [20/0] via 192.168.1.5, 02:27:02
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Loopback0
192.168.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.0.1 [20/0] via 192.168.1.5, 02:27:02
192.168.1.0/30 is subnetted, 2 subnets
B       192.168.1.0 [20/0] via 192.168.1.5, 02:27:02
C       192.168.1.4 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *