TCP congestion control и queueing

TCP механизми за регулация на трафика и congestion-control

В стандартните TCP имплементации има няколко механизма за предотвратяване на congestion:

  • TCP Slow-start – това е стандартният метод за увеличаване на количеството данни, което се изпраща – в началото експоненциално започвайки от един сегмент, а след определен момент – линейно(congestion-avoidance поведение), и регулация на това количество при наличие на задръстване (congestion) някъде по мрежата след източника на трафик;
  • TCP congestion-avoidance – работи заедно с TCP Slow-start и дефинира начин за регулация на нарастването на обема данни за изпращане при TCP – де факто представлява flow control при източника;
  • TCP Fast retransmit -дефинира ускорено препредаване на част от данни, при получаване на минимум 3 дубликатни квитанции (duplicate acknowledgements), без да се изчаква изтичането на TCP retransmission timeout-а.
  • TCP Fast recovery – след изпращането на липсващият сегмент от fast retransmit механизма, TCP продължава с линейно нарастване на количеството изпращана информация (congestion avoidance), вместо със започване на slow-start от самото начало;

TCP Slow-start

При установяване на TCP сесия една от променливите, които се инициализират в крайните възли е cwnd – congestion window. (more…)

Планиране на капацитет за VoIP

Няколко са основните неща при планиране на необходим капацитет на свързаност при внедряване на VoIP:

  • Период на пакетизация (packetization period, a.k.a. PP);
  • Пакети в секунда (a.k.a. PPS, обратно пропорционална на периода на пакетизация);
  • Капацитет на кодека (codec bandwidth, a.k.a. CBW);
  • Допълнителни байтове от Data Link/IP/UDP/RTP/tunneling хедъри (overhead, a.k.a. TOH);

Съществуват някои механизми за спестяване на капацитет като например VAD (Voice Activity Detection), известно при някои вендори като Silence Suppression, но тяхната полза е условна и зависи от средната зашуменост на средата при провеждане на VoIP разговори. В идеални условия и отчитане на културните особености на разговор при различни националности се счита, че VAD може да спести до 35% от необходимия капацитет, но е прието тези спестявания да не се отчитат при първоначално планиране на капацитет за пренос на глас по IP. (more…)